kontakt

Možete nam se obratiti sa pitanjem ili molbom i mi ćemo Vam dogovoriti u najkraćem mogućem roku

Kontakt

Naša adresa za slanje pisama i plaćanje godišnje pretplate

Hitahdut Olej Jugoslavia
P.O.B 8090 Kfar Saba
4418002
ISRAEL

Miri: 050-3556842
David: 050-3556841

Email: hitahdut@gmail.com

Close Menu