מטרות התאחדות עולי יוגוסלביה

אלו מטרות ההתאחדות כפי שרשומות בתקנון ההתאחדות, ניתן לראות את התקנון בלינק הבא: ניתן ללחוץ כאן למעבר לתקנון

שימור וטיפוח התרבות​

לשמור ולטפח את התרבות, הספרות, המסורת, מנהגי העם ואת לימוד קורותיהן של קהילות ישראל יוצאי יוגוסלביה לשעבר.

איסוף ושימור חומר היסטורי

לאסוף ולשמור חומר היסטורי ותיעודי על חיי קהילות ישראל שחיו ביוגוסלביה לשעבר, ולהכין ולהוציא לאור ספרות היסטורית על דברי ימי יוגוסלביה לשעבר.

מחקרים אודות יוגוסלביה

ליזום לימוד וכתיבת מחקרים על חיי יהדות יוגוסלביה לשעבר, על התרבות, הספרות, מנהגי העם והמסורת של יהדות יוגוסלביה לשעבר על פעילותם במפעל הציוני בכלל ועל חלקה של יהדות יוגוסלביה לשעבר במפעל הציוני בפרט.

ארגן פעילויות וסיוע סוציאלי

לארגן פעולות חברתיות-תרבותיות ולהגיש עזרה סוציאלית בין עולים יוצאי יוגוסלביה לשעבר בארץ, ובמיוחד בקרב הדור הצעיר והנוער, סביב נושאים ממורשתה של יהדות זו.

הקמת ארגון בינלאומי

ליזום הקמת ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר שמרכזו יהיה בישראל. לטפח קשרים בין היהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר המפוזרים בעולם, לשמור ולהדק קשרים עם הקיבוץ היהודי המאורגן ביוגוסלביה לשעבר ועם קהילותיו ומוסדותיו.

סיוע בעלייה לארץ

לעודד ולעזור ליהודים מיוגוסלביה לשעבר ו/או יוצאי יוגוסלביה לשעבר בכל מקום אחר בעולם, לעלות ולהשתרש בארץ.

הפצת ביטאון

לפרסם ולהפיץ ביטאון על המאורעות בארץ ועל ההתרחשויות בין היהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר בישראל ובעולם.

שימור זכר השואה ותמיכה בניצולים

לפעול לשימור זכר השואה, לתמוך ולעזור לניצולי השואה תוך שימוש בכל אחת מהמטרות הרשומות לעיל.

השגת תגמולים נאותים

לפעול למען השגת תגמולים נאותים לניצולי שואה, יוצאי יוגוסלביה לשעבר

אי-חלוקת רווחים

העמותה נוסדה שלא למטרות רווח ולא תחלק רווחים בין חבריה.

קירוב דורות ההמשך

לקרב את דורות ההמשך, ילידי הארץ, בכדי לשמר את השורשים של יוצאי יוגוסלביה, את המקורות וכיצד שרדנו.

יצירת קשרים קבועים

ליצור מנגנון קבוע ומעודכן ודרכי קשר בין חברי ההתאחדות באשר הם.

פירסום והוצאה לאור של דברי דפוס

לפרסם ולהוציא לאור דברי דפוס למיניהם במטרה לקדם ולממש את מטרות העמותה הנ"ל.

סגירת תפריט